Zarybňovanie

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUNAJSKÁ STREDA

GABČÍKOVSKÁ CESTA  673 / 5 ,  PO BOX  12 ,  929 01 DUNAJSKÁ STREDA ,  TEL.: 031 / 552-60-00

 

Minimálna zarybňovavia povinnosť rybárskych revírov MsO SRZ-DS

Č. rev.zov revíruPlocha haKapor K3 kgKapor K2-kgPles. V PV-kgLieň sl. Li-2- kgŠtuka Š-1 kgZubáč Zu2-kgSu 1 kgBo-1 ks
2-3890-1-1Štrkovisko Polcestie61000 501,523  
2-4140-1-1Štrk. Veľké Blahovo0,5500 100,311  
2-3590-1-1Štrk. Lesné Kračany1100 50,30,51  
2-3400-1-1Štrk. Jastrabie Kračany1100 50,30,51  
2-4180-1-1Štrk. Vieska1,5150 50,30,51  
2-3850-1-1Štrk. Padáň2400 5111  
           
2-3000-1-1Štrk. Böki - Gabčíkovo1400 50,50,51  
2-2850-1-1Štrk. Antónia1,5150 50,50,51  
2-3720-1-1Štrk. Mógol2600 15111  
2-2930-1-1Štrk. Bendő8 20015533  
2-0900-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 10,5   0,50,20,5  
2-0910-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 21,5   0,50,20,5  
2-0920-1-1Štrk. Jazero Veľký Les  NH2    0,20,5  
2-3620-1-1Štrk. Magla-Vrakúň3600 20110,5  
2-3310-1-1Štrk. Horný Bar2500 50,50,40,5  
           
2-3360-1-1Štrk. Jahodná  č. 1  (harcsás)0,510   0,2   
2-3370-1-1Štrk. Jahodná  č. 2  (nevelő)0,510   0,1   
2-3380-1-1Štrk. Jahodná  č. 3 (pisztrángos)0,520   0,2   
2-3390-1-1Štrk. Jahodná  č.4    (7ha)7900 50233  
2-4230-1-1Štrk. Vydrany0,5 3      
2-4090-1-1Štrk. Trhová Hradská4800 15111  
2-3780-1-1Štrk. Ohrady č. 1-28700 15111  
           
2-3680-1-1Štrk. Michal n/O. Kolónia51000 401,533  
2-3080-1-1Štrk. Čečinská Potôň2600 100,50,50,5  
2-3830-1-1Štrk. Orechová Potôň č.20,5 22     
2-2230-1-1Raš. Hor. Potôň Lúky č.1-2215 2 0,2   
2-2240-1-1Raš. Horná Potôň Lúky č.326 20,20,2   
2-3050-1-1Štrk. Čáky0,54 2 0,1   
2-3280-1-1Štrk. Holice0,5300 100,320,3  
           
2-3250-1-1Štrk. Eliášovce - Krčma2600 150,511  
2-2900-1-1Štrk. Bartus1600 100,30,50,5  
2-4220-1-1Štrk. Vitéň1400 1020,30,2  
2-2920-1-1Štrk. Bellová Ves0,5        
           
2-1950-1-1OR – Trstice6 100      
           
2-1040-1-1Klátovské rameno  NPR - 21 km 57        
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č.3 - 77 km186 20050202015  
2-1210-1-1Malý Dunaj č.3 - 26 km 143 200302020105080
SPOLU463,510465,070540862,566525080
           
Výmera revírov celkom haUz. revíryha Teč. rev.ha Spolu revíryha
78,5 386 463,5

Dľžka tečúcich vôd(3ks) v km:   124 km

 

Ladislav TUMAN

hlavný hospodár MsO SRZ Dun. Streda

 

Použité skratky:

NH-Dočasne nízka hladina

NPR-Národná prírodná rezervácia

 

Zarybňovací plán MsO SRZ DS na rok 2024-2026

Č. rev.Názov revíruPlocha haKapor K3 kgKapor K2-kgPles. V PV-kgLieň sl. Li-2- kgŠtuka Š-1 kgZubáč Zu2-kgSu 1 kgBo-1 ks
2-3890-1-1Štrkovisko Polcestie61000 501,523  
2-4140-1-1Štrk. Veľké Blahovo0,5500 100,311  
2-3590-1-1Štrk. Lesné Kračany1100 50,30,51  
2-3400-1-1Štrk. Jastrabie Kračany1100 50,30,51  
2-4180-1-1Štrk. Vieska1,5150 50,30,51  
2-3850-1-1Štrk. Padáň2400 5111  
           
2-3000-1-1Štrk. Böki - Gabčíkovo1400 50,50,51  
2-2850-1-1Štrk. Antónia1,5150 50,50,51  
2-3720-1-1Štrk. Mógol2600 15111  
2-2930-1-1Štrk. Bendő8 20015533  
2-0900-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 10,5   0,50,20,5  
2-0910-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 21,5   0,50,20,5  
2-0920-1-1Štrk. Jazero Veľký Les  NH2    0,20,5  
2-3620-1-1Štrk. Magla-Vrakúň3600 20110,5  
2-3310-1-1Štrk. Horný Bar2500 50,50,40,5  
           
2-3360-1-1Štrk. Jahodná  č. 1  (harcsás)0,510   0,2   
2-3370-1-1Štrk. Jahodná  č. 2  (nevelő)0,510   0,1   
2-3380-1-1Štrk. Jahodná  č. 3 (pisztrángos)0,520   0,2   
2-3390-1-1Štrk. Jahodná  č.4    (7ha)7900 50233  
2-4230-1-1Štrk. Vydrany0,5 3      
2-4090-1-1Štrk. Trhová Hradská4800 15111  
2-3780-1-1Štrk. Ohrady č. 1-28700 15111  
           
2-3680-1-1Štrk. Michal n/O. Kolónia51000 401,533  
2-3080-1-1Štrk. Čečinská Potôň2600 100,50,50,5  
2-3830-1-1Štrk. Orechová Potôň č.20,5 22     
2-2230-1-1Raš. Hor. Potôň Lúky č.1-2215 2 0,2   
2-2240-1-1Raš. Horná Potôň Lúky č.326 20,20,2   
2-3050-1-1Štrk. Čáky0,54 2 0,1   
2-3280-1-1Štrk. Holice0,5300 100,320,3  
           
2-3250-1-1Štrk. Eliášovce - Krčma2600 150,511  
2-2900-1-1Štrk. Bartus1600 100,30,50,5  
2-4220-1-1Štrk. Vitéň1400 1020,30,2  
2-2920-1-1Štrk. Bellová Ves0,5        
           
2-1950-1-1OR – Trstice6 100      
           
2-1040-1-1Klátovské rameno  NPR - 21 km 57        
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č.3 - 77 km186 20050202015  
2-1210-1-1Malý Dunaj č.3 - 26 km 143 200302020105080
SPOLU463,510465,070540862,566525080
           
Výmera revírov celkom haUz. revíryha Teč. rev.ha Spolu revíryha
78,5 386 463,5

Dľžka tečúcich vôd(3ks) v km:   124 km

 

Ladislav TUMAN

hlavný hospodár MsO SRZ Dun. Streda

 

Použité skratky:

NH-Dočasne nízka hladina

NPR-Národná prírodná rezervácia

 

Zarybňovací plán MsO SRZ DS na rok 2025

Č. rev.Názov revíruPlocha haKapor K3 kgKapor K2-kgPles. V PV-kgLieň sl. Li-2- kgŠtuka Š-1 kgZubáč Zu2-kgSu 1 kgBo-1 ks
2-3890-1-1Štrkovisko Polcestie61000 501,523  
2-4140-1-1Štrk. Veľké Blahovo0,5500 100,311  
2-3590-1-1Štrk. Lesné Kračany1100 50,30,51  
2-3400-1-1Štrk. Jastrabie Kračany1100 50,30,51  
2-4180-1-1Štrk. Vieska1,5150 50,30,51  
2-3850-1-1Štrk. Padáň2400 5111  
           
2-3000-1-1Štrk. Böki - Gabčíkovo1400 50,50,51  
2-2850-1-1Štrk. Antónia1,5150 50,50,51  
2-3720-1-1Štrk. Mógol2600 15111  
2-2930-1-1Štrk. Bendő8 20015533  
2-0900-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 10,5   0,50,20,5  
2-0910-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 21,5   0,50,20,5  
2-0920-1-1Štrk. Jazero Veľký Les  NH2    0,20,5  
2-3620-1-1Štrk. Magla-Vrakúň3600 20110,5  
2-3310-1-1Štrk. Horný Bar2500 50,50,40,5  
           
2-3360-1-1Štrk. Jahodná  č. 1  (harcsás)0,510   0,2   
2-3370-1-1Štrk. Jahodná  č. 2  (nevelő)0,510   0,1   
2-3380-1-1Štrk. Jahodná  č. 3 (pisztrángos)0,520   0,2   
2-3390-1-1Štrk. Jahodná  č.4    (7ha)7900 50233  
2-4230-1-1Štrk. Vydrany0,5 3      
2-4090-1-1Štrk. Trhová Hradská4800 15111  
2-3780-1-1Štrk. Ohrady č. 1-28700 15111  
           
2-3680-1-1Štrk. Michal n/O. Kolónia51000 401,533  
2-3080-1-1Štrk. Čečinská Potôň2600 100,50,50,5  
2-3830-1-1Štrk. Orechová Potôň č.20,5 22     
2-2230-1-1Raš. Hor. Potôň Lúky č.1-2215 2 0,2   
2-2240-1-1Raš. Horná Potôň Lúky č.326 20,20,2   
2-3050-1-1Štrk. Čáky0,54 2 0,1   
2-3280-1-1Štrk. Holice0,5300 100,320,3  
           
2-3250-1-1Štrk. Eliášovce - Krčma2600 150,511  
2-2900-1-1Štrk. Bartus1600 100,30,50,5  
2-4220-1-1Štrk. Vitéň1400 1020,30,2  
2-2920-1-1Štrk. Bellová Ves0,5        
           
2-1950-1-1OR – Trstice6 100      
           
2-1040-1-1Klátovské rameno  NPR - 21 km 57        
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č.3 - 77 km186 20050202015  
2-1210-1-1Malý Dunaj č.3 - 26 km 143 200302020105080
SPOLU463,510465,070540862,566525080
           
Výmera revírov celkom haUz. revíryha Teč. rev.ha Spolu revíryha
78,5 386 463,5

Dľžka tečúcich vôd(3ks) v km:   124 km

 

Ladislav TUMAN

hlavný hospodár MsO SRZ Dun. Streda

 

Použité skratky:

NH-Dočasne nízka hladina

NPR-Národná prírodná rezervácia

 

Zarybňovací plán MsO SRZ DS na rok 2026

Č. rev.Názov revíruPlocha haKapor K3 kgKapor K2-kgPles. V PV-kgLieň sl. Li-2- kgŠtuka Š-1 kgZubáč Zu2-kgSu 1 kgBo-1 ks
2-3890-1-1Štrkovisko Polcestie61000 501,523  
2-4140-1-1Štrk. Veľké Blahovo0,5500 100,311  
2-3590-1-1Štrk. Lesné Kračany1100 50,30,51  
2-3400-1-1Štrk. Jastrabie Kračany1100 50,30,51  
2-4180-1-1Štrk. Vieska1,5150 50,30,51  
2-3850-1-1Štrk. Padáň2400 5111  
           
2-3000-1-1Štrk. Böki - Gabčíkovo1400 50,50,51  
2-2850-1-1Štrk. Antónia1,5150 50,50,51  
2-3720-1-1Štrk. Mógol2600 15111  
2-2930-1-1Štrk. Bendő8 20015533  
2-0900-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 10,5   0,50,20,5  
2-0910-1-1Štrk. Jazero Varjaš č. 21,5   0,50,20,5  
2-0920-1-1Štrk. Jazero Veľký Les  NH2    0,20,5  
2-3620-1-1Štrk. Magla-Vrakúň3600 20110,5  
2-3310-1-1Štrk. Horný Bar2500 50,50,40,5  
           
2-3360-1-1Štrk. Jahodná  č. 1  (harcsás)0,510   0,2   
2-3370-1-1Štrk. Jahodná  č. 2  (nevelő)0,510   0,1   
2-3380-1-1Štrk. Jahodná  č. 3 (pisztrángos)0,520   0,2   
2-3390-1-1Štrk. Jahodná  č.4    (7ha)7900 50233  
2-4230-1-1Štrk. Vydrany0,5 3      
2-4090-1-1Štrk. Trhová Hradská4800 15111  
2-3780-1-1Štrk. Ohrady č. 1-28700 15111  
           
2-3680-1-1Štrk. Michal n/O. Kolónia51000 401,533  
2-3080-1-1Štrk. Čečinská Potôň2600 100,50,50,5  
2-3830-1-1Štrk. Orechová Potôň č.20,5 22     
2-2230-1-1Raš. Hor. Potôň Lúky č.1-2215 2 0,2   
2-2240-1-1Raš. Horná Potôň Lúky č.326 20,20,2   
2-3050-1-1Štrk. Čáky0,54 2 0,1   
2-3280-1-1Štrk. Holice0,5300 100,320,3  
           
2-3250-1-1Štrk. Eliášovce - Krčma2600 150,511  
2-2900-1-1Štrk. Bartus1600 100,30,50,5  
2-4220-1-1Štrk. Vitéň1400 1020,30,2  
2-2920-1-1Štrk. Bellová Ves0,5        
           
2-1950-1-1OR – Trstice6 100      
           
2-1040-1-1Klátovské rameno  NPR - 21 km 57        
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č.3 - 77 km186 20050202015  
2-1210-1-1Malý Dunaj č.3 - 26 km 143 200302020105080
SPOLU463,510465,070540862,566525080
           
Výmera revírov celkom haUz. revíryha Teč. rev.ha Spolu revíryha
78,5 386 463,5

Dľžka tečúcich vôd(3ks) v km:   124 km

 

Ladislav TUMAN

hlavný hospodár MsO SRZ Dun. Streda

 

Použité skratky:

NH-Dočasne nízka hladina

NPR-Národná prírodná rezervácia