Výbor

Členovia Výboru SRZ Mestská Organizácia Dunajská Streda

 

Pre obdobie 2022 – 2026
1. Dobre JaromírPredsedaštatutár
2. Tomanovics AttilaTajomníkštatutár
3. Nagy Ladislav, Mgr.Podpredseda 
4. Tuman LadislavRybársky Hospodárvedúci Rybárskej stráže
5. Gányovicsová BernadetaPokladníčka 
6. Gyurkovits JozefČlen - Predseda I. Obvodu - Dunajská Streda 
7. Fekete Alexander, Mgr.Člen - Predseda II. Obvodu - Gabčíkovo 
8. Seszták ŠtefanČlen - Predseda III. Obvodu - Jahodná 
9. Mészáros LadislavČlen - Predseda IV. Obvodu - Michal na Ostrove 
10. Farkas FrantišekČlen - Predseda V. Obvodu - Eliašovce 

Výbor zasadáva podľa potreby, avšak minimálne 4 krát ročne. 

 

 

 

Plán zasadnutí výboru MsO – SRZ Dunajská Streda na rok 2024

 

25.01.2024

1. Kontrala uznesení

2. Príprava VČS a VČK, vyznamenania

3. Preteky na obvodoch

4. Plán zarybnenia revírov

5. Ostatné

 

11.04.2024

1. Kontrala uznesení

2. Predaj povoleniek

3. Preteky vedenia

4. Ostatné

 

19.09.2024

1. Kontrala uznesení

2. Vyhodnotenie letnej sezóny

3. Finančné vyrovnanie s RADOU

4. Objednanie povoleniek na r. 2025, ceny povoleniek

5. Ostatné

 

12.12.2024

1. Kontrala uznesení

2. Vyhodnotenie r. 2024

3. Vyhodnotenie hospodárenia r. 2024

4. Návrh ROZPOČTU na rok 2025

5. Rôzne

6. Schválenie plánu zasadnutí výboru na rok 2025