Rybárske revíry

Ryb. Revír-názov, čísloVýmeraStupeň ochranyCharakteristika revíru

Štrkovisko - Polcestie

2-3890-1-1

6 haI. stupeňVýška brehov  0,5-3 m, vŕba, topoľ,  zatienenie 10% , hĺbka 3-8 m,  zamŕza , štrk – bahno , množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Veľké  Blahovo

2-4140-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Lesné Kračany

2-3590-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Jastrabie Kračany

2-3400-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Vieska

2-4180-1-1

1,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.
    

Štrkovisko Padaň

2-3850-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 3-6m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Böki pri Gabčíkove

2-3000-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Antónia

2-2850-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Mógol

2-3720-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 2-5m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.

Štrkovisko Bendő č.1

2-2930-1-1

5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, , agát , hĺbka 4-8m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody -  ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko.
    

Štrkovisko Jazero Dekány

2-0830-1-1

1,5 haI. stupeň

Výška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 50%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko.

- Neumožnený prístup k revíru

Štrkovisko Varjas č.1

2-0900-1-1

1,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Varjas č.2

2-0910-1-1

1,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Jazero Veľký Les

2-0910-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka 1m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  vysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Magla -  Vrakuň

2-3620-1-1

3 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  4-8m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Horný Bar

2-3310-1-1

2,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Jahodná č.1

2-3360-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Jahodná č.2

2-3370-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-4m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Jahodná č.3

2-3380-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-5m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Jahodná  č.4

2-3390-1-1

8 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-8m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Vydrany

2-4230-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Trhová Hradská

2-4090-1-1

4 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  3-6m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Ohrady

2-3780-1-1

8 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Michal  na Ostrove - Kolónia

2-3680-1-1

5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  3-6m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Čečínska Potôň

2-3080-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-7m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Orechová Potôň č.1

2-3820-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-2,5m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.
    

Rašelinisko  Horná Potôň Lúky č. 1-2

2-2230-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-2m, zatienenie 10%,  bahno,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Rašelinisko Horná Potôń Lúky č.3

2-2240-1-1

3 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  1-2m, zatienenie 10%,  bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Čáky

2-3050-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Holice 

2-3280-1-1

0,5 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  3-5m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Eliašovce Krčma

2-3250-1-1

2 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-4m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Bartus

2-2900-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  0,5-3m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-4m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Bellova Ves

2-2920-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka  2-3m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

Štrkovisko Viténň

2-4220-1-1

1 haI. stupeňVýška brehov  1m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka 1-2m, zatienenie 10%,  , štrk – bahno ,  nevysýcha,  zamŕza, množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny štrkovisko.

 

MsO-SRZ Dunajská Streda – Vodné toky kaprové

Ryb. Revír-názov, čísloVýmeraStupeň ochranyCharakteristika revíru
    

Klatovské Rameno NPR

2-1040-1-1

57 ha

V. stupeň

Všeobecný zákaz rybolovu

Výška brehov  0,5-2m,  kríky , vŕba,,  topoľ,  agát , hĺbka 0,5-3m, striedanie tíšin a prúdových úsekov , zatienenie 30%, tvar koryta meandrovitý, štrk – bahno ,  stabilné prietoky,  zamŕza,  zdrže,  čík európsky, karas zlatistý, kolok veľký, množstvo vody - ustálené,  rybársky neatraktívny..

Žitnoostrovské kanály č.3 

2-5690-1-1

77 haI. stupeňVýška brehov  0,5-2m,  kríky bez vyšších drevín, hĺbka 0,5-1,5m, studený prietok, zatienenie 10%, tvar koryta priamočiary, štrk – bahno ,  stabilné pretoky ,  zamŕza,  zdrže,  PD, rak riečny, čík európsky, karas zlatistý,  množstvo vody - ustálené,  rybársky atraktívny.

Malý Dunaj     č.3

2-1210-1-1

143 haI. stupeňVýška brehov  1-3m,  kríky bez vyšších drevín, hĺbka 1,5-6m,  striedanie tíšin a prúdových úsekov, zatienenie 20%, tvar koryta meandrovitý, štrk – bahno ,  stabilné pretoky ,  zamŕza,  MVE,  PD, domový odpad, čík európsky, karas zlatistý, kolok veľký, rak riečny, plotica lesklá, rybársky atraktívny.