Rybárske povolenia

Predaj rybárskych povolení na rok 2024 a platenie členských príspevkov na rok 2024

Predaj a distribuovanie rybárskych povolení a možnosť zaplatenia členského príspevku bude prebiehať v roku 2024 podobne ako v roku 2023. Rybárske povolenie si bude môcť člen prevziať aj osobne, preto si pozorne prečítajte oznámenie

 

1. Kontaktujte kanceláriu MsO e-mailom na info [at] srz-ds.sk, do e-mailu napíšte: 

  • meno a priezvisko 
  • dátum narodenia 
  • telefónne číslo !!! 
  • adresu bydliska 
  • poprípade adresu doručenia, keď je iná ako adresa bydliska 
  • uveďte, aké povolenie si objednávate, to znamená: M-K /miestna/ alebo ZV-K /zväzová/

 

OZNAČTE jednu z možností: 

OSOBNE  alebo POSLAŤ POŠTOU 

 

Následne svoju členskú knižku vložte do obálky /keď žiadate zaslať viac povolení na jednu adresu v jednej obálke, v tom prípade aj požiadavky dajte do jednej obálky

Na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo, formu prevzatia /osobne alebo poštou/ a následne: 

  • obálku vložte do poštovej schránky pri rybárskom dome v Dunajskej Strede
  • alebo pošlite poštou na adresu organizácie: 929 01 Dunajská Streda, Gabčíkovská 673/5, ps.12. 

 

2. Spracované rybárske povolenia na rok 2024 budeme záujemcom doručovať nasledovne: 

 

    A. formou listovej zásielky na dobierku cez slovenskú poštu, alebo 

    B. osobným prevzatím, ak o to záujemca požiadal 

 

V prípade možnosti B bude po vyhotovení rybárskeho povolenia záujemca kontaktovaný telefonicky alebo od nás dostane SMS ohľadne termínu možnosti prevzatia povolenia. 

 

3. Platba bude pri doručení poštou uskutočnená v hotovosti pri prevzatí. Pripomíname, že poštovné /cca. 3-5,-€/ hradí člen. 

Nezabudnite na povinnosť odovzdať rybárske povolenie z roku 2023 a to do 15.01.2024, tí členovia, ktorí nám svoje požiadavky doručia do tohto dátumu, môžu do obálky dať aj rybárske povolenia na odovzdanie!!!

 

4. Upzorňujeme Vás, že stránkové dni sú počas výdaja rybárskych povolení, teda od 1.januára do 31. marca, zrušené! 

 

5. Po 31.03.2024 predaj len osobne počas stránkových hodín!