Predaj rybárskych povolení na rok 2024 a platenie členských príspevkov na rok 2024

Predaj a distribuovanie rybárskych povolení a možnosť zaplatenie členského príspevku bude prebiehať v roku 2024 podobne ako v roku 2023.

Rybárske povolenie bude môcť člen prevziať aj osobne, preto pozorne prečítajte oznámenie:

 

1.  Kontaktujte kanceláriu MsO e-mailom na info@srz-ds.sk,do e-mailu napíše:

 

-meno a priezvisko

-dátum narodenia

-telefónne číslo !!!

-adresa bydliska

-poprípadeadresu doručenia, keď je iná ako adresa bydliska

a uvedie, že aké povolenie objedná, to znamená:

M-K /miestna/ alebo ZV-K /zväzová/   

--------------------------------------------------POZNAČÍ jedno zmožností:   

- OSOBNE ,  alebo 

-POSLAŤ POŠTOU

 

následne svoju členskú knižku vloží do obálky / keď žiadate viac povolení zaslať na jednu adresu v jednej obálke, tak aj požiadavky dajte do jednej obálky/

a na obálku napíše svoje meno a telefónne číslo, formu prevzatia /osobne alebo poštou/ a obálku

  • vloží do poštovej schránky pri rybárskom dome v Dunajskej Strede, alebo

  • pošle poštou na adresu organizácie.

/929 01 Dunajská Streda, Gabčíkovská 673/5, ps.12/

 

2. Spracované rybárske povolenia na rok 2024 budeme záujemcom doručovať nasledovne          

                  A.       formou listovej zásielky na dobierku cez slovenskú poštu, alebo

                  B.       prevezme osobne ako to požiadal

v takomto prípade po vyhotovení rybárskeho povolenie bude  kontaktovaný telefonicky poprípade dostane od nás SMS ohľadne termínu možnosti prevzatia povolenia.

3. Platba bude pri doručení poštou uskutočnená v hotovosti pri prevzatí. Pripomíname, že poštovné /cca. 3-5,-€/ hradí člen.

 

Nezabudnite na povinnosť odovzdať rybárske povolenie z roku 2023 a to do 15.01.2024, tí členovia, ktorí svoje požiadavky nám doručia do toho dátumu, tak do obálky môžu dať aj rybárske povolenia na odovzdanie!!!