Obvod I. - Dunajská Streda

20. február 2023

ČLENSKÁ SCHÔDZA V ROKU 2023

Členská schôdza sa bude konať dňa 25.02.2023, o 8,00 hod. v kultúrnom dome v Malom Blahove! 

Program...