Kontrolná komisia

Členovia Kontrolnej komisie Mestskej Organizácie SRZ Dunajská Streda

Pre obdobie  2022 - 2026
1. Tuka FrantišekPredseda komisie
2. Horsy Zoltánčlen
3. Hamar Peterčlen
4. Janák Júliusčlen
5. Seemann Emanuelčlen

Kontrolná komisia zasadáva minimálne 4 krát ročne podľa plánu.