Jesenné zarybnenie

Dňoch 26 až 31.10.2023.  boli zarybnené  rybárske revíry s násadou Kapor rybničný K3 12000 kg nasledovne:

 

 2-3890-1-1  Štrkovisko Polcestie            2400 kg

 2-3390-1-1  Štrkovisko Jahodná  č.4      1000 kg

 2-3000-1-1  Štrkovisko Böki                    500 kg

 2-3680-1-1  Štrkovisko Michal na Ostr.   1900 kg

 2-2850-1-1              Antónia                      300 kg

2-3720-1-1              Mógol                         600 kg

2-4090-1-1              Trhová Hradská       1000 kg

2-3780-1-1               Ohrady č.1-2             700 kg

2-4140-1-1              Veľké Blahovo           600 kg

2-3310-1-1              Horný Bar                  500 kg

2-3080-1-1              Čečínska Potôň         500 kg

2-3280-1-1              Holice                         400 kg

2-3400-1-1              Jastrabie Kračany      300 kg

2-4180-1-1              Vieska                        400 kg

2-3850-1-1              Padáň                         600 kg

2-3620-1-1              Vrakúň                        300 kg

Na uvedených rybárskych revíroch platí všeobecný zákaz rybolovu do 10.11.2023 .

Lov rýb povolený od 11.11..2023 /Sobota/.