Atlas rýb

Amur biely

Čas individ. ochrany: nehájená

Belička európska

Čas individ. ochrany: nehájená

Blatniak tmavý

Čas individ. ochrany: celoročne

Býčko čiernoústy

Čas individ. ochrany: nehájená

Býčko hlavatý

Čas individ. ochrany: nehájená

Býčko nahotemenný

Čas individ. ochrany: nehájená

Býčko piesočný

Čas individ. ochrany: nehájená

Býčko rúrkonosý

Čas individ. ochrany: celoročne

Býčkovec amurský

Čas individ. ochrany: nehájená

Čerebľa pestrá

Čas individ. ochrany: nehájená

Červenica ostrobruchá

Čas individ. ochrany: nehájená

Čík európsky

Čas individ. ochrany: celoročne

Hlaváč bieloplutový

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Hlaváč pásoplutvý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Hlavátka podunajská

Čas individ. ochrany: 01.jan - 31.okt

Hrebenačka fŕkaná

Čas individ. ochrany: nehájená

Hrebenačka pásavá

Čas individ. ochrany: celoročne

Hrebenačka vysoká

Čas individ. ochrany: celoročne

Hrúz bieloplutvý

Čas individ. ochrany: nehájená

Hrúz fúzatý

Čas individ. ochrany: celoročne

Hrúz kesslerov

Čas individ. ochrany: celoročne

Hrúz škvrtnitý

Čas individ. ochrany: nehájená

Hrúzovec sieťovaný

Čas individ. ochrany: nehájená

Jalec hlavatý

Čas individ. ochrany: nehájená

Jalec maloústy

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Jalec tmavý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Jeseter malý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Jeseter ruský

Čas individ. ochrany: celoročne

Kapor rybničný

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Karas striebristý

Čas individ. ochrany: nehájená

Karas zlatistý

Čas individ. ochrany: celoročne

Kolok veľký

Čas individ. ochrany: celoročne

Kolok vretenovitý

Čas individ. ochrany: celoročne

Lieň sliznatý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Lipeň tymiánový

Čas individ. ochrany: 01.jan - 31.máj

Lopatka dúhová

Čas individ. ochrany: celoročne

Mieň sladkovodný

Čas individ. ochrany: 01.jan - 15.mar

Mrena severná

Čas individ. ochrany: 15.mar - 30.jún

Mrena škvrnitá

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Nosáľ sťahovavý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Ostračka veľkoústa

Čas individ. ochrany: nehájená

Ostriež zelenkavý

Čas individ. ochrany: nehájená

Ovsienka striebristá

Čas individ. ochrany: nehájená

Pichľavka siná

Čas individ. ochrany: nehájená

Pleskáč siný

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Pleskáč tuponosý

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Pleskáč vysoký

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Pleskáč zelenkavý

Čas individ. ochrany: nehájená

Ploska pásavá

Čas individ. ochrany: celoročne

Plotica červenooká

Čas individ. ochrany: nehájená

Plotica lesklá

Čas individ. ochrany: celoročne

Plotica perleťová

Čas individ. ochrany: celoročne

Pĺž severný

Čas individ. ochrany: celoročne

Pĺž vrchovský

Čas individ. ochrany: celoročne

Podustva severná

Čas individ. ochrany: 15.mar - 31.máj

Pstruh dúhový

Čas individ. ochrany: 01.jan - 15.apr

Pstruh jazerný

Čas individ. ochrany: 01.sep - 15.apr

Pstruh potočný

Čas individ. ochrany: 01.sep - 15.apr

Šabľa krivočiara

Čas individ. ochrany: celoročne

Sih maréna

Čas individ. ochrany: 01.sep - 31.dec

Sih peleď

Čas individ. ochrany: 01.sep - 31.dec

Sivoň potočný

Čas individ. ochrany: 01.jan - 15.apr

Slíž severný

Čas individ. ochrany: nehájená

Slnečnica pestrá

Čas individ. ochrany: nehájená

Šťuka severná

Čas individ. ochrany: 01.jan - 15.jún

Sumček čierny

Čas individ. ochrany: nehájená

Sumček hnedý

Čas individ. ochrany: nehájená

Sumec veľký

Čas individ. ochrany: 15.mar - 15.júl

Tolstolobik biely

Čas individ. ochrany: nehájená

Tolstolobik pestrý

Čas individ. ochrany: nehájená

Úhor európsky

Čas individ. ochrany: 01.sep - 30.nov

Zubáč veľkoústy

Čas individ. ochrany: 15.mar - 15.jún

Zubáč volžský

Čas individ. ochrany: 15.mar - 15.jún